Promocje
Sukienka Dziewczęca pink girl
Sukienka Dziewczęca pink girl
69,00 zł 59,00 zł
Sukienka pink flowers bawełniana
Sukienka pink flowers bawełniana
69,00 zł 59,00 zł
Sukienka blue flowers bawełniana
Sukienka blue flowers bawełniana
69,00 zł 59,00 zł
Sukienka Dziewczęca Elegancka Lea
Sukienka Dziewczęca Elegancka Lea
179,00 zł 149,00 zł
Sukienka Dziewczęca Awesome Moro
Sukienka Dziewczęca Awesome Moro
89,00 zł 69,00 zł
Sukienka dziewczynka paski Love
Sukienka dziewczynka paski Love
89,00 zł 79,00 zł
Sukienka Margaret ekri dziewczynka
Sukienka Margaret ekri dziewczynka
109,00 zł 99,00 zł
Sukienka Elegancka Ariel róż
Sukienka Elegancka Ariel róż
159,00 zł 99,00 zł
Sukienka Elegancka Ariel mięta
Sukienka Elegancka Ariel mięta
159,00 zł 99,00 zł
Sukienka Dziewczęca Pompon Grey
Sukienka Dziewczęca Pompon Grey
89,00 zł 79,00 zł
Spodenki dziewczynka paski
Spodenki dziewczynka paski
59,00 zł 49,00 zł
Produkt dnia
Bluzka Blanka Dziecko Kokarda Elegancka
Bluzka Blanka Dziecko Kokarda Elegancka
69,00 zł 49,00 zł
Bluza Ultimate Racing szara ciemna chłopiec
Bluza Ultimate Racing szara ciemna chłopiec
79,00 zł 49,00 zł
Sweterek Krem&Gold Cekin Dziecko
Sweterek Krem&Gold Cekin Dziecko
79,00 zł 59,00 zł
Sukienka Dziecko welur Black Kokardka
Sukienka Dziecko welur Black Kokardka
69,00 zł 39,00 zł
Bluzka dziecko Rebel Girl czarna długi rękaw
Bluzka dziecko Rebel Girl czarna długi rękaw
39,00 zł 29,00 zł
Spodnie Jeans przetarcia kamyczki
Spodnie Jeans przetarcia kamyczki
129,00 zł 99,00 zł
Płaszcz Damski La Perla popiel
Płaszcz Damski La Perla popiel
289,00 zł
Sukienka Dresowa Dziewczynka Black Flower
Sukienka Dresowa Dziewczynka Black Flower
89,00 zł 59,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
KONKURS - wygraj rower miejski

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

„ Twoje zdjęcie na Vellbergu”

z dnia 01.06.2018 roku

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu fotograficznego pt. „ Twoje zdjęcie na Vellbergu”

 zwanego dalej Konkursem  są:  FHU Szafeczka Katarzyna Boryczko z siedzibą w Tarnowie ul. Szklana 15a oraz Ikar Sp. Z O.O.    z siedzibą w Dębicy na ul. Drogowców 8.

 1. Organizatorzy informują, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, który jest dostępny w sieci pod adresem: http://www.facebook.com (zwany dalej: „Facebook”), ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatorów, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
 2. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 5, a nie Facebook Inc.
 3. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronach internetowych organizatorów a link do konkursu został umieszczony jako hiperłącze do postu konkursowego.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z. 2016 r. poz. 471 z późn. Zm.)
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 §2

WARUNKI KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: „Uczestnik”) są osoby pełnoletnie oraz będące fanami organizatorów na ich stronach na Facebooku tj. https://www.facebook.com/szafeczkaradom/ i https://www.facebook.com/vellbergrowery/
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatorów. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin wyżej wymienionych osób tj. rodzice, dzieci, małżonkowie oraz rodzeństwo.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07 czerwca 2018, o godz. 10:00 i trwa w do 25 czerwca 2018 do godziny 14:00.
 5. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
 6. zapoznanie się z treścią i akceptacja warunków regulaminów, na podstawie których prowadzony jest Konkurs,
 7. spełnianie warunków podmiotowych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
 8. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 3 Regulaminu;
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 10. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 11. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
 12. nie spełniają warunków podmiotowych i przedmiotowych uczestnictwa w Konkursie.

§3

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu kreatywnego zdjęcia w jaki sposób uczestnik porusza się bez roweru miejskiego Vellberg, zwanego dalej Zdjęciem.
 2. Zdjęcie, które będzie przedmiotem oceny Jury:
 3. powinno być nadesłana w komentarzu pod postem konkursowym, który będzie opublikowany na Fanpage’u organizatorów https://www.facebook.com/szafeczkaradom/ oraz https://www.facebook.com/vellbergrowery/
 4. nie może zawierać znaków towarowych, logo, nazw bądź firm innych niż Vellberg i szafeczka
 5. nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo, dobra osobiste lub dobre obyczaje,
 6. powinno stanowić przedmiot majątkowych praw autorskich przysługujących wyłącznie Uczestnikowi w zakresie, o którym mowa w § 3 Regulaminu;
 7. powinno być wykonane wyłącznie na potrzeby Konkursu;

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy, którzy posiadają pełnię praw autorskich do zamieszczonego zdjęcia.

§4

NAGRODY I LAUREACI

 1. Po zakończeniu konkursu, nie później niż 26 czerwca 2018 o godzinie 16:00 Jury w składzie 4 osób, wyłoni w sumie 7 zdjęć a ich autorzy otrzymają nagrody.
 2. Jury oceni otrzymane zdjęcia na podstawie następujących kryteriów:
 3. pomysłowość
 4. merytoryczne dopasowanie do zadanego tematu
 5. oryginalność zdjęcia
 6. Informacja o nagrodzonych zdjęciach zostanie opublikowana na Fanpage’u organizatorów 26 czerwca najpóźniej o godzinie 17:00
 7. Laureaci, będą mogli odebrać nagrody do 8 kwietnia w siedzibie organizatora, wysyłka nagród do zwycięzców konkursu jest możliwa pod warunkiem że będzie to adres na terenie Polski.
 8. Nagrodami przewidzianymi w konkursie są:
 9. Nagroda Główna: Jeden Rower miejski VELLBERG Model: Madame
 10. Jeden BON Podarunkowy na kwotę 200 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych SZAFECZKA w Radomiu, Tarnowie lub Mielcu,
 11. Pięć sztuk BONów Podarunkowych na kwotę 200 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych SZAFECZKA w Radomiu, Tarnowie lub Mielcu,
 12. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia Nagrody przez Uczestnika.

 

§5

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO ZDJĘCIA KONKURSOWEGO

Z chwilą opublikowania zdjęcia konkursowego przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zdjęcia na rzecz Organizatorów, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy dzieła bez ograniczeń, co do ilości, formatu, w tym techniką drukarską, komputerową,

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu:
 2. imię i nazwisko Uczestnika,
 3. wiek Uczestnika,
 4. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego,
 5. telefon kontaktowy, e. adres e-mail.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz 922, z późn. Zm.) Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku niepodania przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika danych, o których mowa w ust. 1 powyżej lub podania danych niezgodnych z rzeczywistością nie będzie możliwy udział Uczestnika w Konkursie.
 7. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika może wyrazić zgodę na nieodpłatne utrwalenie i upublicznianie wizerunku przedstawiciela ustawowego oraz Uczestnika Konkursu w przypadku wygrania Nagrody, w celach promocji Konkursu.
 8. Organizator gwarantuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 9. Organizator jest uprawniony do opublikowania imion oraz wieku zwycięzców Konkursu, na co przedstawiciel ustawowy w imieniu Uczestnika wyraża zgodę.

§7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: butik.szafeczka@gmail.com w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu.
 2. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że przedstawiciel ustawowy Uczestnika zapoznał się i akceptuje warunki Konkursu.
 2. Organizatorzy Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania doprecyzowań w niniejszym Regulaminie. Wszelkie doprecyzowania stają się obowiązujące w momencie powiadomienia po opublikowaniu informacji na Fanpage’u i opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie internetowej organizatorów
 3. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące organizowanego Konkursu należy kierować do Organizatora, który został określony w niniejszym Regulaminie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl